kitesurfles logo
IKO kitesurfschool center en kitesurfles
HOME >> Herroepingsrecht Bij Kitesurfschool Kitesurfles

Herroepingsrecht

Hieronder staan de mogelijkheden beschreven om de bestelling of reservering te kunnen ontbinden. Deze mogelijkheden gelden met nadruk voor consumenten, bedrijven zijn bij uitgesloten van herroeping.

Herroepingsrecht na het plaatsen van een bestelling

Na het kopen van een lespakket, cadeaubon of tegoed voor de aanschaf van een nieuwe kitesurfset ontvangt u direct na uw bestelling een digitaal tegoed waarmee gedurende een jaar na aankoop een reservering gemaakt kan worden, of de waarde gebruikt kan worden voor de aankoop van een nieuwe kitesurfset. Dit tegoed kan worden ingewisseld nadat de volledige betaling is voldaan. Het is mogelijk deze bestelling binnen 15 dagen na het sluiten van de overeenkomst te U kunt uw bestelling herroepen door een e-mail zonder opgave van reden te sturen, waarin u duidelijk kenbaar maakt dat u het product wilt retourneren naar info@kitesurfles.nl, of gebruik het formulier te gebruiken om de overeenkomst op te zeggen. Na ontvangst van het bericht van herroeping, ontvangt u het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen terug terug op de wijze waarmee is betaald.

Herroepingsrecht bij de aankoop van goederen

Bij de online aankoop van producten is het mogelijk om binnen 15 dagen na ontvangst van de bestelling te annuleren. Tijdens de bedenktijd moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U kan het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Voor de aankoop van een kitesurfset is het mogelijk om de producten te testen. Wanneer u de materialen test of gebruikt, worden deze onherroepelijk vermengd met andere zaken zoals zand, water, bacteriën en zout. Bij het onherroepelijk vermengen met andere zaken vervalt het recht op herroeping, zie de betreffende wettekst. U kunt uw bestelling herroepen door een e-mail zonder opgave van reden te sturen, waarin u duidelijk kenbaar maakt dat u het product wilt retourneren, naar info@kitesurfles.nl, of gebruik het formulier te gebruiken om de overeenkomst op te zeggen. Na het kenbaar maken van de ontbinding heeft u uiterlijk 14 dagen om de bestelling te retourneren. Hierbij heeft u de mogelijkheid de goederen zelf terug te brengen op ons kantoor, of het retour te sturen. De kosten voor de retourzending vallen echter wel voor uw eigen rekening. Tip: zorg dat het aangetekend of verzekerd wordt verstuurt, om latere problemen te voorkomen. Na het in goede orde retour ontvangen van de bestelling, ontvangt u het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen terug terug op de wijze waarmee is betaald, inclusief leveringskosten. In het geval dat (gedeeltelijk) betaald is met een tegoed, dan wordt het bedrag geretourneerd op het tegoed.

Herroepingsrecht bij het maken van een reservering voor lessen of activiteiten.

Bij het plaasten van een reservering met data, of het doorgeven van data dan vervalt het recht op herroeping direct, het is dan niet meer mogelijk om geld retour te ontvangen. Bij een reservering worden er één of meerdere data gereserveerd voor de kitesurflessen of activiteiten, en valt het onder de uitzonderingen die gesteld worden in de wet, zie de betreffende wettekst. Dit komt omdat we in dat geval onze middelen inzetten om de les plaats te kunnen laten vinden, en het wegens de planning voor ons lastig is de plek op te kunnen vullen. In het geval dat een les vanwege weersomstandigheden niet door kan gaan, blijft het wel mogelijk om de lessen binnen de geldigheidsperiode opnieuw in te plannen.

Lees voor de volledige voorwaarden de Algemene voorwaarden